W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki

Data uchwały:
2010-09-09

Numer uchwały:
XLVI/321/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-09