Zarządzenie Nr  56/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 06 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie:        utworzenia Gminnego Biura Spisowego -  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),  art. 17 ust. pkt. 3 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 277), § 29  Instrukcji Organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, zarządzam co następuje:

 

§ 1

W celu wykonania zadań określonych  w ustawie z dnia 04 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 277), § 29  Instrukcji Organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 tworzy się Gminne Biuro Spisowe w składzie:

1.      Bogdan Kemnitz – Gminny Komisarz Spisowy,

2.      Genowefa Przepióra - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

3.      Katarzyna Rybicka – lider gminny,

4.      Monika Nowicka – członek biura na czas aktualizacji gminnej,

5.      Barbara Błoch – członek biura na czas aktualizacji gminnej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.