Zarządzenie Nr 59/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

 

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Zarządzeniem Nr 58/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r. zmienionym Zarządzeniem Nr 10/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2010r. Zarządzeniem Nr 15/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 maja 2010r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2010 z dnia 15 czerwca 2010r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Zarządzeniem Nr 34/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2010r., Zarządzeniem Nr 40/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 września 2010r., Zarządzeniem Nr 47/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 listopada 2010r.  oraz Zarządzeniem Nr 53/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 listopada 2010r. przenosi wydatki się między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.

 

                                                                                            Zastępca  Wójta  Gminy

                                                                                         mgr inż. Genowefa Przepióra