W sprawie:
utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/23/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia