W sprawie:
ustanowienia reprezentantów Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/26/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia