Kleszczewo, 29.03.2011r.

 

 

 

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

 

informuje

 

 

o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania  w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

W wymagalnym terminie wpłynęła jedna oferta.

 

 

 Na podstawie dokonanej analizy dotacja została przyznana:

 

 

 

STOWARZYSZENIU ROZWOJU OŚWIATY ORAZ

UPOWSZECHNIANIA KULTURY NA WSI

ZIMIN 3

63-006 KREROWO

 

w wysokości  9.984,00 zł

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy      

                                                                                                                Bogdan Kemnitz