W sprawie:
powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłaszanych kandydatach na ławników.

Data uchwały:
2011-06-29

Numer uchwały:
IX/64/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia