Zarządzenie Nr   48/2011

Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  19 września   2011 r.

 

w sprawie :     powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień 09 października  2011r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i  § 2 pkt  ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. nr 21 poz. 112 ze zmianami),  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia wyborów w wyborach do do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień 09 października  2011r.  powołuje sie obwodowe komisje wyborcze w następujących składach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie:

1)    Hoffmann Łukasz - zam. Kleszczewo, zgłoszony przez  KW  Ruch Palikota ,

2)    Nowicka Małgorzata - zam. Tulce, zgłoszona przez KW Polska Jest Najważniejsza,

3)    Wartecka Iwona – zam. Kleszczewo, zgłoszona przez KW Polska Partia Pracy – Sierpień 80,

4)    Karolczak Maria- zam. Środa Wlkp. wskazana przez  wójta,

5)    Rajchelt Jan –zam. Kleszczewo, spośród wyborców,

6)    Ochowiak Klaudia – zam. Krerowo, spośród wyborców,

7)    Karwowska –Bielak Dorota- zam. Kleszczewo, spośród wyborców.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tulcach :

1)    Nowak  Łukasz- zam. Tulce, zgłoszony przez  KW  Ruch Palikota

2)    Bytniewski Jarosław- zam. Gowarzewo, zgłoszony przez KW Polska Jest Najważniejsza,

3)    Stachowiak Grzegorz – zam. Tulce, zgłoszony przez KW Polska Partia Pracy – Sierpień 80,

4)    Kujawa Regina –zam. Swarzędz, wskazana przez wójta,

5)    Rajchelt  Małgorzata – zam. Kleszczewo, spośród wyborców,

6)    Pieczyńska Grażyna – zam. Tulce, spośród wyborców,

7)    Szymczak Katarzyna- zam. Tulce, spośród wyborców.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gowarzewie :

1)    Stefaniak  Agnieszka- zam. Krzyżowniki, zgłoszona przez KW  Ruch Palikota,

2)    Bytniewski Szymon- zam. Gowarzewo, zgłoszony przez KW Polska Jest Najważniejsza,

3)    Lewandowska Violetta -zam. Tulce, zgłoszony przez KW Polska Partia Pracy – Sierpień 80,

4)    Frąckowiak Grażyna – zam. Gowarzewo, wskazana przez  wójta,

5)    Porębiak Joanna- zam. Gowarzewo, spośród wyborców,

6)    Gramza Magdalena- zam. Gowarzewo, spośród wyborców,

7)    Rajchelt  Agnieszka – zam. Kleszczewo, spośród wyborców.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.