W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010r. środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Data uchwały:
2009-05-27

Numer uchwały:
XXXI/231/2009

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia