Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9483040
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet obrazek Wersja do druku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2011r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo

 za I półrocze 2011r.

 

 

Uchwałę  Nr IV/17/2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 o 2024 Rada Gminy podjęła w dniu 26.01.2011r. Uchwała ta została trzy razy zmieniona. Raz przez Radę Gminy i dwa razy przez Wójta Gminy.  Zmiany związane były ze zmianą budżetu gminy. W celu zobrazowania zmian w kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowe w części tabelarycznej przedstawiono analitycznie dane na dzień 01.01.2011r. i 30.06.2011r.

Prognoza obejmuje okres do 2024r. dlatego, że do tego roku mamy zaciągnięte zobowiązania związane ze spłatą kredytów. Na dzień 30.06.2011r. zadłużenie wynosi 7.304.203,57 zł oraz 2.707.732,16 pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej. Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do uruchomienia w II półroczy jest pożyczka z WBK w wysokości 1.587.350 zł na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczka z WFOŚIGW w wysokości 502.933,27 zł. W miesiącu sierpniu ogłosiliśmy przetarg na kredyt dotyczący przebudowy drogi powiatowej w Kleszczewie  w wysokości 1.200.000 zł.  Planuje się, że  zadłużenie  na koniec roku 2011 wyniesie 7.459.823 zł. W związku ze zmianą budżetu z  dnia 29 czerwca 2011r. dotyczącą zmniejszenia nadwyżki i zwiększenia przychodów z tytułu kredytu w wysokości  1.200.000 zł zmieniły się kwoty w wierszy 7 i 13 części tabelarycznej dotyczące    obsługi długu i kwoty zadłużenia.

 

Wynik  budżetu na dzień 30.06.2011r obrazują poniższe  kwoty:

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

25.429.534,00

10.002.363,84

Wydatki

24.807.352,00

8.660.037,17

Nadwyżka  (dochody  minus wydatki)

622.182,00

1.342.326,67

Finansowanie

 

Przychody – kredyt w tym 295.081,97 zł  na wyprzedzające finansowanie

3.290.350,00

295.081,97

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

692.557,00

942.282,68

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

4.605.089,00

257.775,44

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

622.182,00

979.589,21

 

Na kolejne lata budżetowe planuje się również nadwyżkę, z przeznaczeniem na sfinansowanie długu.

 

Kształtowanie się wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia i obsługi długu za lata 2011, 2012 i 2013 przedstawione są  wierszu 17 i 18 części tabelaryczne. Wskaźniki te na koniec roku nie mogą przekraczać odpowiednio 15% i 60%. Od 2014r.  obowiązują nowe wskaźniki obliczane wg ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. przedstawione są w wierszach 15 i 15a części tabelarycznej. Potwierdzenie prawidłowość kształtowania się relacji znajduje się w wierszy 16 części tabelarycznej.

 

Kleszczewo 26.08.2011r.

Załączone dokumenty
  Kształtownie się WPF a I półrocze 2011r. (59.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Kształtowanie się WPF I półrocze 2011r. (71.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2011-10-07 07:57:14, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2011-10-07 07:59:51, Ostatnia zmiana: 2011-10-07 08:00:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2239