Zarządzenia Nr 69/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 grudnia 2011r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr X/75/2011 w sprawie  zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 października 2011r. w sprawie   zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XII/87/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 58/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 oraz Zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu w wydatkach z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie:

1. Po stronie wydatków:

      1)  w § 2 ust. 2, pkt. 1

 

     Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

   § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz