Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9578117
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet obrazek Wersja do druku

Informacja o wykonaniu budżetu na 31.03.2012r.

Na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2012r.
Lp Treść Plan Wykonanie % wykonania planu
1 A. Dochody 24 550 193,00 5 578 029,34 22,72
2 A1. Dochody bieżące 17 277 862,00 5 166 729,34 29,90
3 A 2. Dochody majątkowe.  7 272 331,00 411 300,00 5,66
4 B. Wydatki  20 555 976,00 4 664 522,87 22,69
5    B.1  Wydatki bieżące 16 900 517,00 4 512 362,99 26,70
6    B.2  Wydatki majątkowe 3 655 459,00 152 159,88 4,16
7 C. Nadwyżka 3 994 217,00 913 506,47  
8 D. Finansowanie -3 994 217,00 895 202,72  
9    D.1 Przychody ogółem 702 264,00 1 088 986,44 155,07
10        D. 11 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00  
11             w tym:  na realizację programów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00  
12        D. 17 inne źródła 702 264,00 1 088 986,44 155,07
13    D.2 Rozchody 4 696 481,00 193 783,72 4,13
14       D211 spłata kredytów i pożyczek 4 696 481,00 193 783,72 4,13
15          w tym:  na realizację programów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 891 345,00    
zest. M.Nowak


Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2012-05-07 13:42:14, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2012-05-07 13:42:52, Ostatnia zmiana: 2012-05-07 13:43:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2287