Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9483036
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet obrazek Wersja do druku

Informacja o wykonaniu budżetu na 30.06.2012r.

Na podstawie art. 37 ust.  1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 za zmianami) podaję kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Kleszczewo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych o charakterze publiczno - prawnym na dzień 30.06.2012r.:
1. Wykonania budżetu Gminy Kleszczewo 
Lp Treść Plan Wykonanie % wykonania planu
1 A. Dochody 25 276 616,00 11 397 003,75 45,09
2 A1. Dochody bieżące 17 398 941,00 9 063 633,21 52,09
3 A 2. Dochody majątkowe.  7 877 675,00 2 333 370,54 29,62
4 B. Wydatki  21 669 121,00 9 110 656,56 42,04
5    B.1  Wydatki bieżące 17 391 555,00 8 624 682,71 49,59
6    B.2  Wydatki majątkowe 4 277 566,00 485 973,85 11,36
7 C. Nadwyżka 3 607 495,00 2 286 347,19  
8 D. Finansowanie -3 607 495,00 701 419,00  
9    D.1 Przychody ogółem 1 088 986,00 1 088 986,44 100,00
10    D. 11 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00  
11         w tym:  na realizację programów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00  
12        D. 17 inne źródła 1 088 986,00 1 088 986,44 100,00
13    D.2 Rozchody 4 696 481,00 387 567,44 8,25
14    D.2.11 spłata kredytów i pożyczek 4 696 481,00 387 567,44 8,25
15          w tym:  na realizację programów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 891 345,00    
2.  Udzielone  umorzenia niepodatkowych o charakterze publiczno - prawnym 
 w II kwartele 2012r. nie udzielono umorzeń
zest. M.Nowak


Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2012-07-27 10:37:37, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2012-07-27 10:38:57, Ostatnia zmiana: 2012-07-27 10:39:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2080