W sprawie:
przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Data uchwały:
2012-11-21

Numer uchwały:
XXIV/177/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.