INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na

 stanowisko  urzędnicze

ds. obsługi rady gminy

w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

 

 

                        Informuję, że w wyniku zakończenia procedury  naboru na   stanowisko urzędnicze  ds. obsługi rady gminy wybrana została Pani Magdalena Rakszawska zam. Kostrzyn.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe - specjalność administracja państwowa i samorządowa. Uzyskała najwyższą łączną ocenę podczas procedury naboru :  z części teoretycznej  (znajomość ustawy o samorządzie gminnym), z części praktycznej (umiejętność sporządzania protokołów)  oraz  rozmowy kwalifikacyjnej, spośród zaproszonych kandydatów.

 

Wójt Gminy

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

                                                                                                         

Kleszczewo   2013-01-28