W sprawie:
ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2011-10-26

Numer uchwały:
XII/48/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego