W sprawie:
wyboru ławnika do Sądu rejonowego w Środzie Wlkp.

Data uchwały:
2011-10-26

Numer uchwały:
XII/86/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia