W sprawie:
ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
XIII/95/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego