W sprawie:
usytuowania na terenie Gminy Kleszczewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data uchwały:
2011-12-20

Numer uchwały:
XIV/105/2011

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego