W sprawie:
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2011-12-20

Numer uchwały:
XIV/104/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego