W sprawie:
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp

Data uchwały:
2012-01-25

Numer uchwały:
XV/112/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia