W sprawie:
podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXIII/168/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty