W sprawie:
przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego

Data uchwały:
2013-02-27

Numer uchwały:
XXVII/208/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia