INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na

kierownicze stanowisko  urzędnicze

Kierownika  Referatu Oświaty

w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury  naboru na kierownicze  stanowisko urzędnicze  Kierownika Referatu Oświaty wybrana została Pani Kamila Zarębska  zam. Tulce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy - pracowała w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.  Kandydatka uzyskała najwyższą łączną ocenę podczas procedury naboru :  z części teoretycznej  (znajomość ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela)  oraz  rozmowy kwalifikacyjnej, spośród zaproszonych kandydatów.

 

Wójt Gminy

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Kleszczewo 2013-03-11