Kleszczewo, dnia 28 czerwca 2013 r.

 

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

informuje

 

o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na  realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleszczewo w 2013 r.

 

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.

 

Na podstawie dokonanej analizy dotacja została przyznana:

 

STOWARZYSZENIU „POMAGAM”

ul. POZNAŃSKA 5

63-005 KLESZCZEWO

 

w wysokości  4996,00 zł

 

Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym.

Termin realizacji zadania: 01.09.2013 r. – 30.11.2013 r.

 

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                      Bogdan Kemnitz