W sprawie:
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi

Data uchwały:
2013-09-04

Numer uchwały:
XXXII/240/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia