W sprawie:
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Data uchwały:
2013-09-25

Numer uchwały:
XXXIII/252/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia