KOMUNIKAT

 Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia  20 września 2010 r.

 o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu

 w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) informuję, że Komisarz Wyborczy w Poznaniu przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od następujących podmiotów:  

- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych

 - komitetów wyborczych wyborców  

Zawiadomienia przyjmowane będą przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, do dnia 4 października 2010 r. według następującego harmonogramu:   

 

Data

 

Pokój

 

Godziny

 

21-24.09.2010

 

432 ( IV piętro)

 

900– 1600

 

27.09-1.10.2010

 

132 ( I piętro)

 

900– 1600

 

2.10.2010

 

132 ( I piętro)

 

900– 1300

 

4.10.2010

 

132 ( I piętro)

 

900– 1600

 Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

 Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2010 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego dostępne są na stronie internetowej www.pkw.gov.pl.

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Poznaniu

 /-/ Henryk Komisarski