OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień  21 listopada 2010r. 

Na podstawie art.  70a  ustawy z dnia ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) podaję do wiadomości publicznej, że na obszarze Gminy Kleszczewo  wyznaczone zostały następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych :

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

Miejscowość

 

 

 

Rodzaj urządzenia

 

 

 

Określenie miejsca

 

 

 

1.

 

 

 

Kleszczewo

 

 

 

tablica ogłoszeniowa

 

 

 

 

 

w pobliżu  budynku Ośrodka Kultury,

 

ul. Poznańska 6

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Tulce

 

 

 

tablica ogłoszeniowa

 

 

 

 

 

w  pobliżu  budynku Szkoły Podstawowej

 

ul. Poznańska 1

 

 

 

3.

 

 

 

Gowarzewo

 

 

 

tablica ogłoszeniowa

 

 

 

 

 

w  pobliżu  budynku  strażnicy Ochotniczej  Straży  Pożarnej,

 

ul.  Swarzędzka 14

 

 

 

  

                                                                       Wójt

 

                                                            /-/Bogdan Kemnitz