Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4

w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej

 

 

 

Przewodnicząca                           Mirosława Nowak

Zastępca przewodniczącej          Szymańska Magdalena     

Członkowie:     

Banach Natalia                           

Dziarska Jadwiga              

Florkowski Damian           

Melewska Olga                  

Pieczyńska Grażyna          

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

    /-/ Mirosława Nowak