OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia  26 października  2010r.

 

                   Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2010r.  Dz.U. Nr 176 poz.1190), oraz Uchwały  Nr XXVIII/216/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na  obszarze Gminy Kleszczewo, podaję do wiadomości  informację

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, dla przeprowadzenia glosowania w wyborach   zarządzonych na dzień 21 listopada  2010r.

  

Nr obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

Kleszczewo, Lipowice, Bugaj, Poklatki, Bylin, Nagradowice, Krzyżowniki, Śródka, Zimin,  Krerowo, Markowice

Ośrodek Kultury,

ul. Poznańska 6,

 Kleszczewo

 

 

2

 

 

Tulce

 

Szkoła Podstawowa,

ul. Poznańska 1 ,

 Tulce

 

3

 

 

Gowarzewo, Szewce, Tanibórz, Komorniki

 

Strażnica OSP,

ul. Swarzędzka14,

Gowarzewo

 

Lokale  wyborcze otwarte będą w dniu  21 listopada  2010r.  w godzinach   od 8.00  do 22.00.

Do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dostosowany jest lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Tulcach.

Spis  wyborców   udostępniony  będzie  do  wglądu w  dniach od  08 listopada 2010r. do 19 listopada 2010r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska  4  w godzinach urzędowania.

 

                                                                                                               Wójt

 

    /-/Bogdan Kemnitz