OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Kleszczewie

z dnia 3 listopada 2010 r.

 

o przyznanych numerach  list dla kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kleszczewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczewie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kleszczewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

 

Numer 16

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS NA ZMIANY CD."

Numer 17

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA

Numer 18

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA KLESZCZEWO

Numer 19

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII JOLANTY WILCZYK

Numer 20

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA LESIŃSKIEGO

Numer 21

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA TO MY"

Numer 22

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWICKI

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Mirosława Nowak