W sprawie:
zmiany statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXVII/276/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia