W sprawie:
przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie, Krzyżownikach i Komornikach

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXVIII/283/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia