W sprawie:
uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

Data uchwały:
2014-03-27

Numer uchwały:
XXXIX/297/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia