W sprawie:
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Data uchwały:
2014-06-25

Numer uchwały:
XLII/311/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia