W sprawie:
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kleszczewo a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Data uchwały:
2014-06-25

Numer uchwały:
XLII/312/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia