W sprawie:
sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Data uchwały:
2014-09-03

Numer uchwały:
XLIII/315/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego