W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Kleszczewo do realizacji projektu pn. "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)"

Data uchwały:
2014-09-30

Numer uchwały:
XLIV/321/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia