W sprawie:
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych

Data uchwały:
2014-09-30

Numer uchwały:
XLIV/327/2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia