INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze : Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo do zatrudnienia wybrana została Pani Elżbieta Karpińska – Domżalska, zamieszkała w Siekierkach Wielkich.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Karpińska – Domżalska uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczył nabór oraz najwyższą liczbę punktów podczas  rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Elżbieta Karpińska posiada wykształcenie wyższe, przez blisko 7 lat  pracowała  w urzędzie miejskim  i wykonywała  zadania, które określone były  w naborze. Posiada odpowiednią wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

          WÓJT

/-/ Bogdan Kemnitz

 

Kleszczewo 2015-01-26