Kleszczewo, dnia 19 lutego 2015 r.

 

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

informuje

 

o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.

 

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.

 

Na podstawie dokonanej analizy dotacja została przyznana:

 

STOWARZYSZENIU „POMAGAM”

ul. POZNAŃSKA 5

63-005 KLESZCZEWO

 

w wysokości  7999,94 zł

 

Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym.

Termin realizacji zadania: 01.07.2015 r. – 31.10.2015 r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              Bogdan Kemnitz