INFORMACJA

Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: koordynatora d.s transportu publicznego w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie ul.Sportowa 3 do zatrudnienia wybrana została Pani Agnieszka Świątkowska  zamieszkała w Garbach .

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Świątkowska uzyskała najwyższy wynik z testu pisemnego oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

Marek Jabłoński