INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze : Dyrektora Zakładu Komunalnego w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005  Kleszczewo do zatrudnienia wybrany został Pan Ryszard Pomin, zamieszkały w Murowanej Goślinie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Ryszard Pomin uzyskał najwyższy wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczył nabór oraz najwyższą liczbę punktów podczas  rozmowy kwalifikacyjnej.

Pan Ryszard Pomin  posiada wykształcenie wyższe techniczne  oraz  przez  16 lat  pracował w jednostkach samorządu terytorialnego.  Posiada odpowiednią wiedzę  i umiejętności do pracy na stanowisku Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.

 

Kleszczewo 2015-04-08                                                

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                             Bogdan  Kemnitz