Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Zarządzenie Nr 14/2015

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 marca 2015r..

 

. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015r

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. oraz Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 170.356 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące o 170.356 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) W § 1  ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o 12.383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o 170.356 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące o 170.356 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 12.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej

 

3. W § 12  przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2015r.

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 14/2015

Wójta Gminy Kleszczewo

Z dnia 30 marca 2015r.

 

Do planu budżetu wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy tj w rozdziale:

- 75107 środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 7.439 zł,

- 80103 różnica dotacji na prowadzenie wychowania przedszkolnego  8.189 zł,

- 80104 różnica dotacji na prowadzenie wychowania przedszkolnego    95.042 zł,

- 85295 środki na realizację zadania:  Karta Dużej Rodziny  744 zł,  wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 4.200 zł, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”  18.900 zł,

- 85415 środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  35.842 zł.

Środki z dotacji dotyczące rozdziałów 80103 i 80104 zwiększają analogicznie wydatki w tych rozdziałach. O taką samą kwotę w powyższych rozdziałach zmniejsza się plan środków gminy, które zostały przesunięte do rozdziału 80195 Pozostała działalność.

 

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:aaa
Data wprowadzenia:2015-04-21 08:19:24
Opublikował:aaa
Data publikacji:2015-04-21 08:20:18
Ostatnia zmiana:2015-05-08 08:26:43
Ilość wyświetleń:673

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij