Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9585488
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty obrazek Wersja do druku

Publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zakład Komunalny w Kleszczewie

zaprasza do

rokowań na sprzedaż mienia ruchomego

1.                         Przedmiotem rokowań są autobusy marki:

a)            Autosan H9-20:

·          numer rejestracyjny POB829S,

·          numer nadwozia: 710117,

·          rok produkcji: 1991,

·          data pierwszej rejestracji w kraju: 08.06.1991 r.,

·          liczba miejsc: 43+12,

·          wskazania drogomierza w km: 43296,

·          ważne badania techniczne do 09.04.2014 r.,

·          cena wywoławcza (wyjściowa) pojazdu netto w zł (plus podatek VAT): 4 000 pln + VAT,

b)                 Autosan H9-35:

·          numer rejestracyjny POB830S,

·          numer nadwozia: SUAHS301CMS760010,

·          rok produkcji: 1991,

·          data pierwszej rejestracji w kraju: 09.11.1991 r.,

·          liczba miejsc: 33+38,

·          wskazania drogomierza w km: 822442,

·          ważne badania techniczne do 28.02.2014 r.,

·          cena wywoławcza (wyjściowa) pojazdu netto w zł (plus podatek VAT): 4 000 pln + VAT.

 

2.    Rokowania odbędą się w dniu 02 września 2015 r. o godz. 10:00 w pokoju numer 18  Zakładu Komunalnego w Kleszczewie , 63-005 Kleszczewo, ul. Sportowa 3.

3.    Cena wywoławcza ( wyjściowa ) wynosi 4 000 zł netto (plus podatek VAT) za jeden autobus.

4.    Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest :

a)    zapoznanie się z regulaminem rokowań,

b)    złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.

5.    Osoby zainteresowane nabyciem autobusu/ów prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach ( załącznik nr 2 do zaproszenia do rokowań) do dnia 01 września 2015 roku do godziny 14.00 w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie, ul. Sportowa 3.

Zgłoszenie prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania - Autosan H9-20”, „Rokowania – Autosan H9-35” lub „Rokowania - Autosan H9-20 i  H9-35”

Zgłoszenie powinno zawierać:

a)  imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z numerem telefonu, faksu, maila,

b)  datę sporządzenia zgłoszenia,

c)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ( załącznik nr 3 do zaproszenia do rokowań ),

d)  proponowaną cenę zakupu .

Autobusy będące przedmiotem rokowań można obejrzeć na terenie bazy transportowej Zakładu Komunalnego w Kleszczewie 63 - 005 Kleszczewo, ul. Sportowa 3 od poniedziałku do piątku do dnia 01 września 2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem zajmującym się merytorycznie przedmiotową sprawą .

Szczegółowe informacje na temat autobusu można uzyskać pod nr tel. 61 8 176 062 , osoba do kontaktu – Jan Ratajczak.

6.    Organizator rokowań zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek ofert, odstąpienia od rokowań lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

Załączone dokumenty
  Publiczne zaproszenie do rokowań (313.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Regulamin rokowań (793.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Zgłoszenie udziału w rokowaniach (143.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Oświadczenie (102.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Projekt umowy (378.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Zakład Komunalny w Kleszczewie, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2015-08-06 11:23:44, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2015-08-06 11:25:06, Ostatnia zmiana: 2015-08-06 11:54:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1311