INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na zastępstwo

na stanowisko urzędnicze

 ds. obsługi rady i zamówień publicznych

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady i zamówień publicznych  w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo do zatrudnienia wybrana została Pani Paulina Lembicz- Patecka zamieszkała w Siekierkach Wielkich.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Paulina Lembicz- Patecka uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki  jest zbieżne z zakresem zadań na stanowisku, którego nabór dotyczył.  

 

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              Bogdan Kemnitz

                       

                                                                      

Kleszczewo 2015-09-28