INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko ds. planowania przestrzennego  i inwestycji w Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo do zatrudnienia wybrana została  Pani  Małgorzata Szczęsna, zamieszkała w  Gowarzewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Szczęsna  uzyskała pozytywny wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczył nabór oraz podczas  rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydatka  zrezygnowała  z podjęcia  zatrudnienia na  stanowisku ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                              Bogdan Kemnitz

                                                                                                        

Kleszczewo 2015-09-29