INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko ds. inwestycji w Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo do zatrudnienia wybrany  został Pan Paweł Siudziński , zamieszkały w Krzyżownikach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paweł Siudziński uzyskał najwyższy  wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczył nabór oraz podczas  rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wykształcenie wyższe -   kierunek budownictwo,   uprawnienia budowlane oraz doświadczenie wymagane na w/w  stanowisku. 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                             Bogdan Kemnitz

                                                                                                           

Kleszczewo 2015-09-30