INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na

wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds.  zamówień publicznych i inwestycji w Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo nie został rozstrzygnięty.

 Uzasadnienie :

Na ogłoszony nabór wpłynęła jedna oferta, ale kandydat  zrezygnował  z udziału w dalszym  etapie  naboru.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                                 Bogdan Kemnitz

 

                                                                                                           

Kleszczewo 2015-10-15